• 1

  Karlovac

 • 2

  Duga Resa

 • 3

  Barilović

 • 4

  Karlovac

AGLOMERACIJA KARLOVAC DUGA RESA

 

 Izrada studijske i projektne dokumentacije za
prijavu izgradnje vodnokomunalne
infrastrukture aglomeracije
Karlovac-Duga Resa sufinancirane
iz fondova EU

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Zaštite okoliša

 

Europska unija

eu

Ulaganje u budućnost

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

www.mrrfeu.hr

 Europski strukturni i investicijski fondovi


     www.strukturnifondovi.hr

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Zaštite okoliša.
Tekst i sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije Karlovac d.o.o.